O BN Consulting

W BN Consulting zamiast pracy nad zmianami proponujemy wypracowanie konkretnych rozwiązań oraz ich wdrożenie i realizację. Kreujemy rozwiązania bazując na dogłębnej analizie zastanej sytuacji, precyzyjnym definiowaniu problemów oraz indywidualnych potrzebach i oczekiwaniach naszych Klientów.

Oferujemy niestandardowe myślenie prowadzące do nowych, nietuzinkowych spostrzeżeń. Kontrolowany dynamizm pozwalający na pracę w dowolnym tempie. Praktyczną autentyczność i prostotę przy wprowadzaniu praktyk skutecznych narzędzi. Innowacyjność wprowadzamy poprzez łączone pomysły, problemy, które dla innych nie mają związku. Tym samym proponujemy nieszablonowy Trend Naszych Wartości.

W BN Consulting jesteśmy gotowi na zostanie Partnerem rozwoju – Twoim i Twojego przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się

Siedem faz rozwoju

Sprawdź, w jakiej fazie rozwoju jest Twoja firma

Kultura organizacyjna

Kluczowe wyzwania

 • Potrzeba spójnej i efektywnej komunikacji.
 • Dążenie do integracji pracowników z firmą oraz między zespołami i oddziałami.
 • Konieczność transferu wiedzy wewnątrz organizacji.

Nasze podejście

 • Zbadamy poziom efektywności komunikacji wewnętrznej w Twojej organizacji poprzez anonimowe narzędzie on-line i dostarczymy Ci wyniki w postaci kompleksowego raportu.
 • Przeprowadzimy panele warsztatowe, których program jest zawsze opracowany pod konkretne potrzeby.
 • Wdrożymy wewnętrzne procesy mentoringowe na bazie wcześniej opracowanych programów konsultacyjnych.
Systemy zarządzania

Kluczowe wyzwania

 • Zwiększenie zaangażowania pracowników.
 • Usystematyzowanie działań i procesów w firmie.
 • Doskonalenie oferty oraz podnoszenie swojej konkurencyjności.

Nasze podejście

 • Przeprowadzimy niezbędne badania i dostarczymy raport przedstawiający faktyczną sytuację w organizacji.
 • Wspólnie wypracujemy narzędzia usprawniające pracę.
 • Jeśli będzie taka potrzeba, przeprowadzimy wartościowanie stanowisk i opracujemy system motywacyjno-premiowy, który zwiększy zaangażowanie pracowników.
Systemy operacyjne

Kluczowe wyzwania

 • Przygotowanie programów do zarządzania przedsiębiorstwem oraz projektami.
 • Wsparcie efektywności organizacji poprzez systemy informatyczne.
 • Potrzeba danych z analiz do podejmowania decyzji zarządczych.

Nasze podejście i wybrane rezultaty naszej pracy

 • Proponujemy dostosowaną metodologię wspierającą zarządzanie zespołami i projektami w zależności od potrzeb organizacji.
 • Wspieramy zarząd w kształtowaniu jego roli oraz w podejmowaniu startegicznych decyzji dotyczących wyboru rozwiązań.
 • Wskazujemy obszary wymagające analizy oraz zmian z opracowaną propozycją zaimplementowania i wdrożenia zaproponowanych działań.
Zasoby

Kluczowe wyzwania

 • Ustalenie niezbędnych zasobów do dalszego rozwoju firmy.
 • Umiejętne zaplanowanie zwiększania zasobów technologicznych, infrastrukturalnych, finansowych oraz ludzkich.
 • Zbudowanie wykwalifikowanego oraz zgranego zespołu pracowników.

Nasze podejście i wybrane rezultaty naszej pracy

 • Zweryfikujemy, zmodyfikujemy i opracujemy strukturę organizacyjną oraz karty opisów stanowisk.
 • Poszukamy dla Ciebie w sprawdzonych źródłach i zrekrutujemy oraz wdrożymy pracowników niezbędnych do realizacji celów firmy.
 • Opracujemy wspólnie z Tobą plan oraz harmonogram działań operacyjnych, które pomogą przenieść organizację na kolejny poziom rozwoju.
Produkty i usługi

Kluczowe wyzwania

 • Zaprojektowanie rentownego produktu lub usługi, spełniających potrzeby Klienta.
 • Przygotowanie perswazyjnej wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji oferty.
 • Potrzeba marketingowego i HR-owego wsparcia sprzedaży.

Nasze podejście i wybrane rezultaty naszej pracy

 • Sprawdzimy, co o danym produkcie myślą i wiedzą Twoi pracownicy.
 • Stworzymy wspólnie z Tobą autentyczną komunikację dostosowaną do Twoich Klientów.
 • Razem z zespołem zaprojektujemy innowacyjne rozwiązania wspierające rozwój Twojej organizacji.
Rynki

Kluczowe wyzwania

 • Zdefiniowanie segmentów rynku, na które powinieneś skierować swoje działania.
 • Określenie adresatów Twojego produktu lub usługi. 
 • Odkrycie rynków niszowych, na których można rozpocząć działalność.

Nasze podejście i wybrane rezultaty naszej pracy

 • Ukierunkujemy Twoje działania poprzez opracowanie wdrożenia tak, aby pomogły zrealizować Twoje cele.
 • Odkryjemy potrzeby Twojego Klienta, by dopasować do niego usługi.
 • Znajdziemy na rynku przestrzeń, na której możesz bezkonkurencyjnie wzrastać.
Podstawa biznesu

Kluczowe wyzwania

 • Określenie misji firmy, czyli jej wartości i celów.
 • Stworzenie wizji, która zakłada długodystansową drogę rozwoju.
 • Zbudowanie strategii marki, czyli działań, które pozwolą rozkwitnąć misji i wizji.

Nasze podejście i wybrane rezultaty naszej pracy

 • Wspólnie z zarządem i zespołem wypracujemy unikatowe wartości firmy.
 • Razem opracujemy długofalowe cele zgodne z misją firmy.
 • Wykreujemy z zespołem indywidualną strategię rozwoju firmy.
Kultura organizacyjna

Kluczowe wyzwania

 • Potrzeba spójnej i efektywnej komunikacji.
 • Dążenie do integracji pracowników z firmą oraz między zespołami i oddziałami
 • Konieczność transferu wiedzy wewnątrz organizacji.

Nasze podejście

 • Zbadamy poziom efektywności komunikacji wewnętrznej w Twojej organizacji poprzez anonimowe narzędzie on-line i dostarczymy Ci wyniki w postaci kompleksowego raportu.
 • Przeprowadzimy panele warsztatowe, których program jest zawsze opracowany pod konkretne potrzeby
 • Wdrożymy wewnętrzne procesy mentoringowe na bazie wcześniej opracowanych programów konsultacyjnych
Systemy zarządzania

Kluczowe wyzwania

 • Zwiększenie zaangażowania pracowników.
 • Usystematyzowanie działań i procesów w firmie.
 • Doskonalenie oferty oraz podnoszenie swojej konkurencyjności.

Nasze podejście

 • Przeprowadzimy niezbędne badania i dostarczymy raport przedstawiający faktyczną sytuacje w organizacji
 • Wspólnie wypracujemy narzędzia usprawniające pracę
 • Jeśli będzie taka potrzeba przeprowadzimy wartościowanie stanowisk i opracujemy system motywacyjno-premiowy, który zwiększy zaangażowanie pracowników.
Systemy operacyjne

Kluczowe wyzwania

 • Przygotowanie programów do zarządzania przedsiębiorstwem oraz projektami.
 • Wsparcie efektywności organizacji poprzez systemy informatyczne.
 • Potrzeba danych z analiz do podejmowania decyzji zarządczych.

Nasze podejście i wybrane rezultaty naszej pracy

 • Proponujemy dostosowaną metodologię wspierającą zarządzanie zespołami i projektami w zależności od potrzeb organizacji
 • Wspieramy zarząd w kształtowaniu jego roli oraz w podejmowaniustartegicznych decyzji dotyczących wyboru rozwiązań
 • Wskazujemy obszary wymagające analizy oraz zmian z opracowaną propozycją zaimplementowania oraz wdrożenia zaproponowanych działań.
Zasoby

Kluczowe wyzwania

 • Ustalenie, niezbędnych zasobów do dalszego rozwoju firmy.
 • Umiejętne zaplanowanie zwiększania zasobów technologicznych, infrastrukturalnych, finansowych oraz ludzkich.
 • Zbudowanie wykwalifikowanego oraz zgranego zespołu pracowników.

Nasze podejście i wybrane rezultaty naszej pracy

 • Zweryfikujemy, zmodyfikujemy i opracujemy strukturę organizacyjną oraz karty opisów stanowisk.
 • Poszukamy dla Ciebie w sprawdzonych źródłach i zrekrutujemy oraz wdrożymy pracowników niezbędnych do realizacji celów firmy.
 • Opracujemy wspólnie z Tobą plan oraz harmonogram działań operacyjnych, które pomogą przenieść organizacje na kolejny poziom rozwoju.
Produkty i usługi

Kluczowe wyzwania

 • Zaprojektowanie rentownego produktu lub usługi, spełniających potrzeby Klienta.
 • Przygotowanie perswazyjnej wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji oferty.
 • Potrzeba marketingowego i HR-owego wsparcia sprzedaży.

Nasze podejście i wybrane rezultaty naszej pracy

 • Sprawdzimy, co o danym produkcie myślą i wiedzą Twoi pracownicy.
 • Stworzymy wspólnie z Tobą autentyczną komunikację dostosowaną do Twoich Klientów.
 • Razem z zespołem zaprojektujemy innowacyjne rozwiązania wspierające rozwój Twojej organizacji
Rynki

Kluczowe wyzwania

 • Zdefiniowanie segmentów rynku, na które powinieneś skierować swoje działania.
 • Określenie adresatów Twojego produktu lub usługi
 • Odkrycie rynków niszowych, na których można rozpocząć działalność.

Nasze podejście i wybrane rezultaty naszej pracy

 • Ukierunkujemy Twoje działania, poprzez opracowanie wdrożenia tak, aby pomogły zrealizować Twoje cele
 • Odkryjemy potrzeby Twojego Klienta, by dopasować do niego usługi.
 • Znajdziemy na rynku przestrzeń, na której możesz bezkonkurencyjnie wzrastać.
Podstawa biznesu

Kluczowe wyzwania

 • Określenie misji firmy, czyli jej wartości i celów.
 • Stworzenie wizji, która zakłada długodystansową drogę rozwoju.
 • Zbudowanie strategii marki, czyli działań, które pozwolą rozkwitnąć misji i wizji.

Nasze podejście i wybrane rezultaty naszej pracy

 • Wspólnie z zarządem i zespołem wypracujemy unikatowe wartości firmy.
 • Razem opracujemy długofalowe cele zgodne z misją firmy.
 • Wykreujemy z zespołem indywidualną strategię rozwoju firmy.

Trzy filary rozwoju

Wspólnie rozwijamy nowoczesne organizacje, opierając je na trzech filarach rozwoju

Strategia

Ustalenie
strategii

Plany ponad wszystko! Wskażemy właściwy kierunek oraz cele Twojej firmy.

Usprawnienie

Usprawnienie procesów

Dobrze działająca wewnętrznie firma jest jak naoliwiona maszyna – zadbaj o jakość jej elementów.

Projekty

Skuteczna realizacja projektów

Obierz kurs na sukces! Wspomożemy Twoją organizację w efektywnym osiąganiu celów.

Bezpłatne konsultacje

Zgodnie z ogólnie panującym przeświadczeniem – pierwszy krok jest tym najtrudniejszym. Dlatego właśnie postanowiliśmy wyjść naprzeciw i znacznie go ułatwić. Rozpoczęcie nowej drogi nic Cię nie kosztuje. Zysk bez inwestycji stał się właśnie realny. Zostaw nam swoje dane, a my zadzwonimy do Ciebie i wspólnie ustalimy dogodny termin bezpłatnych konsultacji.

 • Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest BN Consulting Sp. z o.o., ul. Hoża 6D/13, 80-628 Gdańsk, NIP: 5833386575, REGON: 385382173, KRS: 0000825006. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: kontakt@bnconsulting.pl. Sprawdź naszą politykę prywatności.

Nasze Usługi

Audyt

AUDYTY

  • Potrzeb rozwoju organizacji i pracowników
  • Kultury i klimatu organizacyjnego
  • Potencjału i kompetencji pracowników
  • Efektywności komunikacji wewnątrz organizacji
  • Satysfakcji pracowników
  • Zaangażowania pracowników
Projekt

PROJEKTY

  • Systemy motywacyjno-premiowe
  • Oceny pracownicze
  • Wartościowanie stanowisk
  • Siatka płac
  • Opisy stanowisk
  • Projektowanie struktur organizacyjnych
Rozwój

SZKOLENIA

  • Przepisy na dobrą komunikację
  • Badania HR w organizacji
  • Efektywność osobista
  • Skuteczna sprzedaż i negocjacje
  • Budowanie relacji on-line
Rekrutacja

KONSULTACJE

  • Wsparcie dla MŚP
  • Kształtowanie roli Zarządu
  • Programy Liderskie
  • Treningi personalne
  • Badanie kompetencji
  • Sprint porada
Dowiedz się więcej

Unikatowość i profesjonalizm BN Consulting

Adaptacja

Naprawianie, udoskonalanie, optymalizowanie wymaga świeżego spojrzenia, dużej otwartości i solidnej wiedzy. 24-letnie doświadczenie menedżerskie i trenerskie daje nam przewagę w postaci nowatorskiej metodyki, którą przez lata doskonaliliśmy we współpracy z Partnerami z różnych branż. Szybka adaptacja do nowej rzeczywistości uwzględniająca dynamiczne ekspansje firm współpracujących lub zmiany wewnątrz organizacji to cecha, która zdecydowanie nas wyróżnia.

Personalizacja

Lista usług jest dla nas jedynie ramowym określeniem obszaru działań zespołu BN Consulting. Naszym Partnerom nie proponujemy szablonowych, schematycznych rozwiązań, które, kiedyś wypracowane, jedynie powielamy. Z doświadczenia wiemy, że nie ma dwóch takich samych sytuacji, problemów czy przeszkód, dlatego do każdej współpracy podchodzimy z czystą kartą i świeżym spojrzeniem.

Zespół BN Consulting

Basia Mazurek
Basia Mazurek

Założycielka BN Consulting

Odpowiedzialna za strategiczny rozwój BN Consulting, kreowanie polityki rozwoju obszarów biznesowych oraz koordynację działalności i wytyczanie zadań strategicznych.

Natalia Kłos
Natalia Kłos

Partner Operacyjny BN Consulting

Odpowiedzialna za planowanie i realizację działań operacyjnych. Kreuje politykę BN Consulting w zakresie standardów zarządzania projektami. Zajmuje się wdrażaniem systemów i narzędzi rozwojowych.

Marta Kropidłowska
Marta Kropidłowska

Specjalistka HR

W BN wykorzystuje swoje bogate, 12-letnie doświadczenie z dziedziny HR zdobywane podczas współpracy z wieloma firmami.

Dawid Rogoziński
Dawid Rogoziński

Prawnik

Klienci cenią go za analityczny umysł, świeże spojrzenie oraz dystans do prawa i horyzontalne postrzeganie pozaprawnych aspektów działalności biznesowej.

Justyna Horbacz
Krzysztof Mazur

Technik IT

Specjalista ds. wsparcia technicznego użytkowników oraz doboru sprzętu IT. Koordynator procesów logistyczno-operacyjnych. Zapewnia właściwe wdrożenie zasobów technicznych w zakresie terminowego i poprawnego przepływu dokumentacji, analiz i raportów.

Opinie naszych Partnerów

Przeczytaj, co nasi Partnerzy sądzą o współpracy z BN Consulting

Wszystkie rekrutacje były przeprowadzone w sposób dostosowany do specyfiki naszej firmy, zapewniając nam najlepszych dostępnych kandydatów do realizacji naszych działań biznesowych.

Czytaj więcej…

Małgorzata Szmigiel, HR Manager Sescom S.A.

Zasób wiedzy, kompetencji, a także znajomość metodologii realizacji tego typu zadań, gwarantowała wysoką jakość i efektywność pracy.

Czytaj więcej…

Irena Wróblak, Prezes Pomorskiego Funduszu Rozwoju

O klasie BN Consulting świadczy imponująca ilość informacji o obszarze swojego działania. To pozwala stwierdzić, że współpracuje się z profesjonalistami.

Czytaj więcej…

Piotr Nowak, Prezes Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych

Dzięki przeprowadzonym szkoleniom zmiana w sposobie komunikacji, zmiana postaw wobec klienta była zauważalna i wpłynęła pozytywnie na opinie klientów, wyniki sprzedażowe oraz motywację zespołu.

Czytaj więcej…

Iwona Kmiecik, Dyrektor Ośrodka OWS Wiking

Dotychczasowa współpraca potwierdza fakt, że BN Consulting poradzi sobie z zagadnieniami z obszaru rekrutacji w każdym obszarze działalności.

Czytaj więcej…

Jarosław Tomasz Filipczak, Właściciel Safety Group J&J s.c.

Efekt współpracy spełnił nasze oczekiwania. Barbara Mazurek oraz Natalia Kłos dały się poznać jako wiarygodny partner w obszarze Human Resources.

Czytaj więcej…

Jarosław Tomasz Filipczak, Właściciel Safety Group J&J s.c.

Współpracę oraz konsultacje z BN Consulting Sp. z o.o. uważam za bezcenne. Dzięki ich wsparciu, fachowym poradom, cennym wskazówkom oraz nieustannemu mobilizowaniu moja firma się rozwija.

Czytaj więcej…

Marek Gajewski, Prezes EMI TRANS

Już w trakcie wstępnej rozmowy dało się wyczuć pełen profesjonalizm i poczucie, że Pani Basia ma spore doświadczenie, wiedzę oraz mocno zaakcentowaną pasję.

Czytaj więcej…

Magdalena Michalczyk, Agrecol
NZOZ Nasze Zdrowie

Z ogromną przyjemnością polecić możemy usługi firmy B&N Consulting. Dzięki ich wsparciu udało się nam spojrzeć na stojące przed nami wyzwania z innej perspektywy […]

Czytaj więcej…

SMTronic

Audyt przeprowadzony przez firmę B&N Consulting dostarczył nam szczegółowej wiedzy o kadrze kierowniczej, procesach realizowanych w firmie, systemach zarządzania, funkcjonujących procedurach i ich faktycznym stosowaniu przez kadrę współpracującą.

Czytaj więcej…

D. Bełz, K. Gdański, G. Pogonowski, SMTronic s.c
Taber

Firma B&N Consulting wykazała się dużym zaangażowaniem i wyjątkowo trafną analizą obecnego stanu. Zaproponowane metody działania są skuteczne i miały zauważalny wpływ na poprawienie sytuacji w firmie.

Czytaj więcej…

NZS UG

Serdecznie polecamy firmę szkoleniową B&N Consulting wszystkim, którym zależy na wspaniałym doświadczeniu, poszerzeniu swojej wiedzy oraz tym, którzy chcą zainwestować w rozwój swój i swoich pracowników.

Czytaj więcej…

Oliwia Brzezińska, Przewodnicząca NZS UG
DLabs

B&N Consulting wspierało Zarząd spółki DLabs w budowaniu strategii, wizji oraz misji firmy, a także wyznaczeniu celów na rok 2018 […] Efektywna oraz udana współpraca pomiędzy firmami nadal trwa.

Czytaj więcej…

Przemysław Majewski, Prezes Zarządu DLabs
DSS Interacciai

Usługa wykonana przez B&N Consulting odznaczała się wysokim poziomem profesjonalizmu. Polecam firmę B&N Consulting jako godnego zaufania partnera, świadczącego swoje usługi rzetelnie i fachowo.

Czytaj więcej…

Baukrane

Usługi wykonane przez Panią Basię Mazurek i Panią Natalię Kłos odznaczały się wysoką elastycznością, realizacją usług w niestandardowych terminach, dużym poziomem zaangażowania, szybką reakcją, w pełnym zaufaniu.

Czytaj więcej…

Auto Miras

Wszystkie szkolenia i prace związane z rozwojem firmy zostały wykonane terminowo, z należytą starannością, jak i na wysokim poziomie merytorycznym.

Czytaj więcej…

Mirosław Makurat, Auto Miras Autoryzowany Serwis Samochodowy Sp. z o. o.
WZiE PG

Organizacja współpracy ze studentami przebiegała wzorcowo. Trenerki wykazały się pomysłowością w przekazywaniu treści obrazując je praktycznymi przykładami. Szkolenie dostosowano do naszych potrzeb, wiedza przekazywana była w sposób zrozumiały.

Czytaj więcej…

dr hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG, Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG
You’ll

Trudno porównać jakość i wartość wniesioną do naszej organizacji przez BN Consulting do jakiejkolwiek spotykanej na rynku […] Działania BN Consulting możemy porównać do wspólnej, zaplanowanej podróży komfortową rakietą do gwiazd.

Czytaj więcej…

Joanna Staniszewska, Prezeska You’ll Sp. z o.o.

You’ll

Z ogromnym przekonaniem rekomenduję firmę B&N Consulting […] Wszystkie projekty zostały przygotowane i zrealizowane w sposób dostosowany do specyfiki naszej firmy, poszerzyliśmy dzięki nim swoją wiedzę i zwiększyliśmy efektywność działań wewnętrznych.

Czytaj więcej…

Sławomir Halbryt, Prezes Sescom SA

Zmiana zaczyna się od działania.

Skontaktuj się

Telefon

TELEFON

663 672 867