Polityka Prywatności serwisu https://bnconsulting.pl/

BN Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (ul. Hoża 6B lok. 13) NIP: 5833386575, REGON:385382173 KRS: 0000825006 (dalej jako “Administrator”), jest operatorem Serwisu Internetowego https://bnconsulting.pl/ (“Serwis Internetowy”) darzy swoich użytkowników szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności.

Z tej przyczyny Administrator stara się gromadzić tylko takie informacje dotyczące Użytkowników Serwisu Internetowego, które pomagają mu lepiej zrozumieć ich potrzeby i dostosowywać Serwis oraz jego funkcjonalności do zmieniających się oczekiwań Użytkowników.

Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy dane o ruchu na witrynie, chociaż nie są one przypisane do innych danych osobowych (imię, nazwisko, publicznoprawne numery identyfikacyjne) Użytkowników, tak długo aż sami oni nie ujawnią Administratorowi tych danych i wyrażą odrębną, wyraźną zgodę na ich przetwarzanie w oznaczonym celu. Nie zabiegamy o identyfikację anonimowych użytkowników Serwisu Internetowego.

W celu dokładnego wyjaśnienia zasad i mechanizmów stosowanych przy gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności.
Administrator Serwisu Internetowego zbiera dane osobowe i inne dane nie posiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy Użytkownika lub automatycznie.


Korzystając w jakikolwiek sposób ze Serwisu Internetowego akceptujesz Drogi Użytkowniku zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane zbierane podczas rejestracji:

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji Serwisu Internetowego, będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji poprosimy Cię o podanie swoich danych osobowych, a także o podanie danych nie mających takiego charakteru, które jednak również objęte są niniejszą Polityką.
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Internetowego.
Dane osobowe przetwarzane będą przez Podmiot działający jako Administrator danych osobowych, dla celów i w sposób podany w treści oświadczenia w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub w treści informacji znajdującej się w Klauzuli informacyjnej.

Masz prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). Szczegóły w tym zakresie znajdziesz w Klauzuli informacyjnej (link do Klauzuli).

W w/w sprawach powinieneś zwrócić się do Administratora Serwisu pisząc na adres siedziby podany również w w/w oświadczeniu.

Dane zbierane automatycznie:

Podczas Twojej wizyty na stronach internetowych Serwisu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty – przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. W ten sposób w logach serwera przechowujemy takie dane jak:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są jednak powiązane z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis internetowy. Tak zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Służyć nam mogą one okazjonalnie do celów statystycznych, badania rynku odbiorców naszych usług, ich preferencji i zachowania w czasie pobytu na stornach Serwisu. Zbiorcze podsumowania statystyczne nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami:

Gdy kontaktujesz się z nami celem dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji, skierowania zapytania ofertowego) za pomocą strony internetowej, telefonu czy też poczty e-mail, wymagać możemy przekazania nam Twoich danych osobowych celem potwierdzenia Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji.

Wykorzystywanie danych:

Dane osobowe, które podałeś i na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda lub w celu dozwolonym ustawą i Rozporządzeniem ogólnym – RODO (szczegóły w Klauzuli informacyjnej).
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a Administratorem będą wykorzystane
wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na Twoje zapytani oraz ewentualnego kontaktu z Tobą za pośrednictwem podanych ścieżek komunikacji.
W przypadku naruszenia Regulaminu któregokolwiek z serwisów połączonego z naruszeniem prawa, a także bez takiego naruszenia lecz na podstawie innych przepisów, Administrator może udostępnić Twoje dane, w tym osobowe, organom wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach przewidzianych prawem.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Właściciel standardowo komunikuje się z Użytkownikami za pomocą podanych przez nich adresów e-mail albo za pomocą telefonu (w tym wiadomości sms) – wyjątkowo jedynie – pisemnie.

Cookies:

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w Serwisie internetowym nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Cookies są to krótkie informacje, które dany serwis zapisuje na dysku Twojego komputera w postaci plików tekstowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się ten serwis. Rozpoznajemy Cię, aby dowiedzieć się jakiej informacji potrzebujesz i czego szukasz w naszych serwisach. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki temu możemy stać się jeszcze ciekawszym i lepszym serwisem niż dotychczas. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać, jakie są Twoje wymagania, czego brakuje, a wydaje Ci się, że powinno znaleźć się w danym serwisie. Nadto pliki cookies wykorzystywane są przez serwis do utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
Tak więc korzystając z danego serwisu, to Ty głównie decydujesz o jego przyszłym kształcie. Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów.
W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym również przez współpracujących z Właścicielem reklamodawcami oraz partnerami.
Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania ze Serwisu Internetowego, a Właściciel informuje użytkowników, czytelnie i wyraźnie na stronach serwisu, o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies oraz o możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu użytkownika. Zaznaczmy, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie serwisu w pełnym zakresie.
Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie cookies na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzystasz, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji j.w., co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez Właściciela cookies w sposób opisany powyżej.
Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies w pozostałym zakresie.
Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

 1. MS Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9.
 2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647.
 4. Opera 8.0: http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html.

Przykładowo, posiadając starsze wersje przeglądarki MS Internet Explorer w tym celu należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Prywatność”/”Zaawansowane”/”Zablokuj pliki cookie”. Posługując się przeglądarką internetową użytkownik może również kasować cookies zapisane już na Twoim urządzeniu. Korzystając ze wspomnianej przeglądarki internetowej należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Ogólne”/”Usuń pliki Cookiem”

Właściciel nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisów.

Zmiany Polityki Prywatności:

Oferta Administratora będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Administrator może, a czasem będzie musiał, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Zmiany w Polityce Prywatności odbywają się na zasadach przewidzianych dla zmiany Regulaminu Serwisu Internetowego.