Ankieta badania potrzeb w obszarze zatrudnienia

Witamy Cię wśród zainteresowanych wzięciem udziału w badaniu. Usiądź wygodnie i odpowiedz zgodnie z Twoją potrzebą. Ankieta nie zajmie Ci więcej niż 7 minut.
Życzymy inspirujących refleksji i dziękujemy za Twoje wsparcie.